หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
 
 
 
 
 

หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม มีไฟฟ้าใช้ทั้งหมด จำนวน 8 หมู่บ้าน

จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า 97% ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมดอีก 3% อยู่ห่างไกลชุมชน
 
 

ประชาชนในตำบลบ้านป้อม มีน้ำประชาใช้กันอย่างทั่วถึง
 
 
 
หน่วยธุรกิจ (ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม)

ปั้มน้ำมันและก๊าซ จำนวน 3 แห่ง

ถังน้ำมันหลอด จำนวน 9 แห่ง

โรงสีขนาดเล็ก จำนวน 7 แห่ง
 
 
โดยแยกประเภทกลุ่มได้ ดังนี้

กลุ่มอาชีพ จำนวน 13 กลุ่ม

กลุ่มออมทรัพย์ จำนวน 8 กลุ่ม

กลุ่มกองทุน กทบ. จำนวน 8 กลุ่ม

กลุ่มกองทุนอาหารกลางวัน จำนวน 2 กลุ่ม