หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
 
 
 


ส.ต.อ.วิรุฬ เรืองคำ
ปลัด อบต.บ้านป้อม
 
 


นางนราภรณ์ บุตรลพ
หัวหน้าสำนักปลัด


นางฟ้ารุ่ง อุดมผล
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ


นายประดล ครุธจันทร์
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ชำนาญงาน


นางสาวนิศารัตน์ ดีจริง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางสาวมุทิตา เจนจบ
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ


นางสาววชิรญาณ์ ปลุกเศก
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นายชัย ดาวเรือง
นักการภารโรง