หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
   
 
 
 
 
 
ประชากรในตำบลบ้านป้อม สร้างที่อยู่อาศัยตามสภาพพื้นที่ ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบล เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีภูเขา น้ำ อุดมสมบูรณ์ ประชากรส่วนใหญ่จึงมีอาชีพทำนา ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจซึ่งในตำบลบ้านป้อมมีวัดทั้งหมด 6 แห่ง และวิถีชีวิตของประชากรในตำบลเป็นแบบเรียบง่าย พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน โดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต
 
 
 
ตำบลบ้านป้อมมีสถานศึกษาในตำบล ดังนี้

โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 5 แห่ง ได้แก่
 
โรงเรียนบ้านเนินยาง หมู่ 1
 
โรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูล หมู่ 4
 
โรงเรียนบ้านนาไผ่ล้อม หมู่ 5
 
โรงเรียนบ้านนาสระลอย หมู่ 7
 
โรงเรียนบ้านนากาหลง หมู่ 8

โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง ได้แก่
 
โรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูล หมู่ 4
    (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา)

ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 3 แห่ง ได้แก่
 
หมู่ 3 บ้านป้อม
 
หมู่ 4 บ้านหนองปรือ
 
หมู่ 7 บ้านนาสระลอย
 
 
ตำบลบ้านป้อมมีวัดที่สำคัญ จำนวน 6 แห่ง ดังนี้

วัดเนินยาง หมู่ 1
วัดนาสระลอย หมู่ 7

วัดบ้านป้อม หมู่ 3
วัดแม่กรุ หมู่ 3

วัดนาไผ่ล้อม หมู่ 5
วัดป่าสัก,บึงสะโก หมู่ 1
 
 
 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป้อม จำนวน 1 แห่ง

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
 
 
 
 
 
 


 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10