หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 [ 2 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 [ 7 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือน ประจำเดือน มิถุนายน 2563 [ 8 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563 [ 2 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563 [ 7 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2563 [ 7 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 6 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2563 [ 5 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2562 [ 7 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 40  
 
  (1)     2      3      4