หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
 
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2563 [ 5 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2562 [ 7 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 [ 9 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2562 [ 4 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือน ประจำเดือน กันยายน 2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 32  
 
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือน ประจำเดือน สิงหาคม 2562 [ 4 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 31  
 
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 [ 2 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 25  
 
ประกาศ ้รื่อง สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2562 [ 5 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 69  
 
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2562 [ 10 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 56  
 
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือน ประจำเดือน เมษายน 2562 [ 13 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 97  
 
  (1)     2      3