หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
แผนอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนการตรวจสอบภายใน ระยะยาว (3 ปี) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม แก้ไขครั้งที่ 1 [ 23 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปี 2563 [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
แผนการตรวจสอบภายใน ระยะยาว (3 ปี) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม [ 18 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2563(แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑) อบต.บ้านป้อม อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย [ 29 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม [ 29 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2563 อบต.บ้านป้อม อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย [ 30 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
  (1)