หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
 
 

 

   
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) [ 10 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2562 [ 13 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 157  
 
ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 3/2562 [ 13 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 112  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561 [ 13 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 98  
 
ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 2/2561 [ 13 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 62  
 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนตุลาคม [ 11 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 91  
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 11 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 94  
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 [ 27 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 85  
 
  (1)     2      3