หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
 
 
 
  หมวดข่าว :ราคากลาง ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ราคากลาง   ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคางานก่อสร้างโครงการปรับปรุงโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาสระลอย หมู่ 7 บ้านนาสระลอย   10 ก.ค. 2562 10
ราคากลาง   ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคางานก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์พร้อมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม   10 ก.ค. 2562 11
ราคากลาง   ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม    4 ก.ค. 2562 7
ราคากลาง   ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคางานก่อสร้างงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองนาสระลอย หมู่ที่ ๖ บ้านตะพังมะพลับ    17 มิ.ย. 2562 297
ราคากลาง   ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคางานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเจอ หมู่ 7 บ้านนาสระลอย   23 พ.ค. 2562 33
ราคากลาง   ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคางานก่อสร้างงานซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลบ้านป้อม   23 พ.ค. 2562 31
ราคากลาง   ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคางานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายแกะ หมู่ 7 บ้านนาสระลอย   7 พ.ค. 2562 32
ราคากลาง   ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคางานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางพรวน หมู่ 2 บ้านวังผักบุ้ง   7 พ.ค. 2562 27
ราคากลาง   ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคางานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนายเนิน หมู่ 7 บ้านนาสระลอย   17 เม.ย. 2562 40
ราคากลาง   ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคางานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านยายอาบ หมู่ 3 บ้านป้อม   17 เม.ย. 2562 22
  (1)     2      3      4      5