หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
 
 
 
  หมวดข่าว :ราคากลาง ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ราคากลาง   ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคางานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม หมู่ 4 บ้านหนองปรือ   15 ต.ค. 2562 5
ราคากลาง   ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคางานก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์พร้อมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์หารบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม    11 ก.ย. 2562 15
ราคากลาง   ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคางานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายชัย หมู่ 1 บ้านเนืนยาง   26 ก.ค. 2562 42
ราคากลาง   ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคางานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายคำ หมู่ 2   26 ก.ค. 2562 42
ราคากลาง   ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคางานก่อสร้างโครงการปรับปรุงโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาสระลอย หมู่ 7 บ้านนาสระลอย   10 ก.ค. 2562 29
ราคากลาง   ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคางานก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์พร้อมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม   10 ก.ค. 2562 24
ราคากลาง   ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม    4 ก.ค. 2562 23
ราคากลาง   ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคางานก่อสร้างงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองนาสระลอย หมู่ที่ ๖ บ้านตะพังมะพลับ    17 มิ.ย. 2562 319
ราคากลาง   ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคางานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเจอ หมู่ 7 บ้านนาสระลอย   23 พ.ค. 2562 42
ราคากลาง   ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคางานก่อสร้างงานซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลบ้านป้อม   23 พ.ค. 2562 39
  (1)     2      3      4      5