หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
 
 
 
  หมวดข่าว :กองทุนหลักประกันสุขภาพ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
หลักประกันสุขภาพ   การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม ที่ 865 / 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ    29 เม.ย. 2562 19
หลักประกันสุขภาพ   การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนสุขภาพชุมชนแบบมีส่วนร่วมตำบลบ้านป้อม ประจำปีงบประมาณ 2562   21 ธ.ค. 2561 44
หลักประกันสุขภาพ   โครงการเด็กไทยว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ ร่างกายแข็งแรง ตำบลบ้านป้อม ปีงบประมาณ 2561   14 พ.ย. 2561 64
หลักประกันสุขภาพ   โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายสัญจรเพื่อสุขภาพ ประจำปี2561   14 พ.ย. 2561 65
หลักประกันสุขภาพ   โครงการส่งเสริมปรับเปลี่ยนการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเต้นแอโรบิค (บาสโลป) ปีงบประมาณ 2560   3 ต.ค. 2560 169
หลักประกันสุขภาพ   โครงการประชาร่วมใจป้องกันโรคไข้เลือดออก   5 ต.ค. 2559 208
หลักประกันสุขภาพ   โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กปฐมวัย และโครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค    26 ก.ย. 2559 305
หลักประกันสุขภาพ   โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ด้วยการเต้นแอโรบิค หมู่ที่ 1-8   26 ก.ย. 2559 528
  (1)