หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
   
 
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินตนเองในการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นตำ่การจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม พ.ศ. 2562  8 ม.ค. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคางานก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าศูนย์ส่งเสริมผู้สูงอายุ หมู่ 4  21 พ.ย. 2562 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคางานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าศูนย์พัฒนาส่งเสริมผู้สูงอายุ หมู่ 4 บ้านหนองปรือ  20 พ.ย. 2562 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   การรับลงทะเบียนผู้สุงอายุเพื่อรับเงินยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  13 พ.ย. 2562 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริาหรส่วนตำบลบ้านป้อม เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานหมวดเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  1 พ.ย. 2562 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง การจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  31 ต.ค. 2562 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง รายงานผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2562  9 ต.ค. 2562 51
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1-3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  21 มิ.ย. 2562 70
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง รายงานผลการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบเดือนตุลาคม 2561-มีนาคม 2562)  20 มิ.ย. 2562 121
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน  18 มิ.ย. 2562 105
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 10
 
 
 
 
 
 
 


 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10