หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
 
 
 
 
โครงการอบรมส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ตำบลบ้านป้อม ปีงบประมาณ 2562  
 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม ได้ดำเนินการจัดทำโครงการอบรมส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ตำบลบ้านป้อมปีงบประมาณ 2562 (ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน และการปลูกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้การปฏิบัติกิจกรรมเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ในวันพุธ ที่ 11 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ก.ย. 2562 เวลา 13.56 น. โดย คุณ ธีทัต สายสิงห์

ผู้เข้าชม 17 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย