หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
 
 
 
 
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบ้านป้อม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุตำบลบ้านป้อม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย จัดการประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุตำบลบ้านป้อม ในวันจันทร์ ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ              เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีสถานที่ในการจัดกิจกรรมและบริการสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อเป็นศูนย์ส่งเสริมอาชีพและการถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุในชุมชน เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาด้านสุขภาพกาย จิตใจ และสังคม เพื่อเป็นศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตำบลบ้านป้อม อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ก.ย. 2562 เวลา 09.51 น. โดย คุณ ธีทัต สายสิงห์

ผู้เข้าชม 7 ท่าน