หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
 
 
 
 
โครงการให้บริการรับตรวจสอบสถานะการมีชีวิตของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์เคลื่อนที่ตำบลบ้านป้อม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย จัดโครงการให้บริการรับตรวจสอบสถานะการมีชีวิตของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์เคลื่อนที่ตำบลบ้านป้อม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านป้อม จำนวน ๘ หมู่บ้าน ในวันอังคาร ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านป้อม อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 ส.ค. 2562 เวลา 13.56 น. โดย คุณ ธีทัต สายสิงห์

ผู้เข้าชม 29 ท่าน