หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
 
 
 
 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  2  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  22  สิงหาคม  2562  การลงมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าประจำปีงบประมาณ  2563

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ส.ค. 2562 เวลา 12.01 น. โดย คุณ ธันย์ชนก เงินคง

ผู้เข้าชม 28 ท่าน