หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
 
 
 
 
โครงการฝึกอบรมนวดฝ่าเท้าผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

โครงการฝึกอบรมนวดฝ่าเท้าผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ วัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นสื่อและอุปกรณ์ในการให้คำแนะนำเรื่องการดูแลเท้า และช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดส่วนปลาย ลดอาการปวดชาปลายเท้าของผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยเบาหวาน เพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุ ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว เพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุ รู้จักวิธีการผ่อนคลายความเครียดด้วยวิธีการนวดฝ่าเท้าที่ถูกต้อง เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุ เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ป่วย ครอบครัวและชุมชน เป็นการส่งเสริมการดูแลตนเอง การพึ่งตนเองของผู้ป่วยเบาหวานส่งผลให้เห็นคุณค่าของตนเองได้ดูแลสุขภาพตนเองและแบ่งเบาภาระของครอบครัว เพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุ ประยุกต์วัสดุที่มีในท้องถิ่น (กะลา) มาใช้ในการบำบัดฟื้นฟูสุขภาพและสามารถเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าวมาใช้ในการสร้างอาชีพได้ ซึ่งมีประชาชนตำบลบ้านป้อม หมู่ที่ ๑ - ๘ เข้าร่วมโครงการดังกล่าวข้างต้น จำนวนทั้งสิ้น 30 คน ในวันศุกร์ ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบ้านป้อม หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านป้อม อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 มิ.ย. 2562 เวลา 14.53 น. โดย คุณ ธีทัต สายสิงห์

ผู้เข้าชม 37 ท่าน