หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
 
 
 
 
โครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

โครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียน ประชาชนทั่วไป ได้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อให้นักเรียน ประชาชนทั่วไป รับรู้ถึงโทษทัณฑ์ และความคุ้มครองทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแก่ผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อให้สังคมและชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไขปัญหา และสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาในพื้นที่ ซึ่งมีนักเรียนและประชาชนในตำบลบ้านป้อม เข้าร่วมโครงการดังกล่าวในข้างต้น จำนวนทั้งสิ้น ๙๐ คน ในวันศุกร์ ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม ตำบลบ้านป้อม อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 พ.ค. 2562 เวลา 10.44 น. โดย คุณ ธีทัต สายสิงห์

ผู้เข้าชม 53 ท่าน