หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
 
 
 
 
ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 ผ่านระบบ ITAS  
 

ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 ผ่านระบบ ITAS
ขอประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือ สำหรับประชาชนทั่วไป นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่น ที่มารับบริการหรือมาติดต่อราชการต่าง ๆ จากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อมเข้าตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 ผ่านระบบ ITAS ซึ่งจัดทำโดยสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อให้ทราบถึงระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม และใช้เป็นแนวทางแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาการปฏิบัติงานให้มีคุณธรรมความโปร่งใส

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระและยืนยันว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และคำตอบของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับและไม่ถูกนำไปเผยแพร่หรือใช้เพื่อการใดๆ ทั้งสิ้น

กรุณาตอบแบบประเมินตามลิ้งด้านล่าง โดยใส่หมายเลขบัตรประจำประชาชน 13 หลัก  ขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
https://itas.nacc.go.th/go/eit/qdxb0s

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 พ.ค. 2562 เวลา 10.59 น. โดย คุณ ธันย์ชนก เงินคง

ผู้เข้าชม 61 ท่าน