หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
 
 
 
 
โครงการประเพณีสงกรานต์วันกตัญญู ครั้งที่ ๓๖ ประจำปี ๒๕๖๒  
 

ด้วยในวันเสาร์ที่ ๑๓  เมษายน ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม ได้ดำเนินโครงการประเพณีสงกรานต์วันกตัญญู ครั้งที่ ๓๖ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดนาสระลอย หมู่ ๗ ตำบลบ้านป้อม อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้ร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทยให้คงอยู่สืบไป และสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุ ได้ร่วมกันแสดงความรักความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ส่งเสริมสถาบันครอบครัวและชุมชนเข้มแข็ง เกิดการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันของทุกหน่วยงานในพื้นที่ ซึ่งประเพณีสงกรานต์วันกตัญญู ในปีนี้ นับเป็นครั้งที่ ๓๖ ของตำบลบ้านป้อม จึงได้จัดให้มีกิจกรรมการแสดงจากชมรมผู้สูงอายุบานไม่รู้โรยตำบลบ้านป้อม การประกวดเทพีสงกรานต์บ้านป้อม การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง พิธีสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้สูงอายุ โดยได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ประชาชน และหน่วยงานในพื้นที่เป็นอย่างดียิ่ง

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 เม.ย. 2562 เวลา 11.21 น. โดย คุณ ณฐภัทร เจนจบ

ผู้เข้าชม 66 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย