หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
 
 
 
 
โครงการจัดนิทรรศการและการแสดงการจัดการศึกษาปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2562  
 

ด้วยในวันศุกร์ที่ 21 มีนาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม ได้ดำเนินโครงการจัดนิทรรศการและการแสดงการจัดการศึกษาปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2562 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม ทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาสระลอย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเนินยาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรายงานผลการจัดการศึกษาและแสดงพัฒนาการด้านต่างๆของเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม ต่อผู้ปกครองและชุชน และเพื่อให้เด็กเห็นความสำคัญของการศึกษา เกิดความภาคภูมิใจในผลการเรียนรู้ของตนเองและกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์อยากเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูผู้ดูแลเด็ก เด็กและผู้ปกครอง และเพื่อให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมและพัฒนาด้านการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 เม.ย. 2562 เวลา 08.36 น. โดย คุณ ณฐภัทร เจนจบ

ผู้เข้าชม 71 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย