หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
 
 
 
 
ประกาศสภาฯ เรื่อง การปิดประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม ได้มีมติที่ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 เพื่อให้การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 33 ถูกต้องตามระเบียบ  จึงขอประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 ก.พ. 2562 เวลา 16.08 น. โดย คุณ ธันย์ชนก เงินคง

ผู้เข้าชม 129 ท่าน