หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
 
 
 
 
ประกาศสภาฯ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2562  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม ได้ทำการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมได้กำหนดการประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2562 จำนวน 4 สมัย ดังนี้
1. สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ระหว่างวันที่ 4 - 18 กุมภาพันธ์ 2562
2. สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ระหว่างวันที่ 10 - 24 มิถุนายน 2562
3. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ระหว่างวันที่ 9 - 23 สิงหาคม 2562
4. สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ระหว่างวันที่ 11 - 25 ธันวาคม 2562
และสมัยแรกของปีถัดไป คือ ปี 2563 เริ่มสมัยแรก วันที่ 3 - 17 กุมภาพันธ์ 2563 โดยกำหนดให้การประชุมสมัยสามัญ สมัยหนึ่งๆ มีกำหนดไม่เกิน 15 วัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 ก.พ. 2562 เวลา 16.17 น. โดย คุณ ธันย์ชนก เงินคง

ผู้เข้าชม 138 ท่าน