หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
 
 
 
 
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562  
 

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม ได้กำหนดสมัยประชุมฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 มีกำหนด 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 นั้น จึงประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 31 ม.ค. 2562 เวลา 15.21 น. โดย คุณ ธันย์ชนก เงินคง

ผู้เข้าชม 172 ท่าน