HOME
ADMIN
EMAIL
กิจกรรม อบต.
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กิจการสภา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผน/ข้อบัญญัติ
การเงินและพัสดุ
รายงานการประชุม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
คู่มือประชาชน
รายงานผลการปฏิบัตงาน
การจัดการองค์ความรู้ฯ
 
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
 
 
 
 
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายสัญจรเพื่อสุขภาพ ประจำปี2561  
 

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม ร่วมกับชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลบ้านป้อม ได้จัดทำกิจกรรมมหกรรมออกกำลังกาย โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายสัญจรเพื่อสุขภาพ ประจำปี2561 สนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนหลักสุขภาพองค์บริหารส่วนตำบลบ้านป้อม เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมีสุขภาพแข็งแรงห่างไกลโรคและเข้าถึงการออกกำลังกายที่ถูกต้องตามกลุ่มวัย ภายในมีการจัดบูทความรู้อาหารสุขภาพ กิจกรรมออกกำลังกายตามกลุ่มวัยและมีอาหารสุขภาพ หลากหลายไม่ซ้ำกันแต่ละหมู่บ้าน การแสดงการออกกำลังกายแต่ละหมู่บ้านและชมรมออกกำลังกาย การสาธิตการออกกำลังกายที่เหมาะสมตามกลุ่มวัย โดยมีภาคีเครือสุขภาพร่วมกิจกรรมเช่น โรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม ชมรมผู้สูงอายุบานไม่รู้โรย ชมรมออกกำลังกายในหมู่บ้าน และชมรมออกกำลังกายจากตำบลโตนด

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 พ.ย. 2561 เวลา 10.13 น. โดย คุณ ธีทัต สายสิงห์

ผู้เข้าชม 34 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย