หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
 
 
 


นายสมศักดิ์ เที่ยงทุ่ง
ประธานสภา
 


นายสวิง กาบัว
รองประธานสภา


ส.ต.อ.วิรุฬ เรืองคำ
เลขานุการสภา
 
 


นายสนธิ จิ๋วนารายณ์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1


นายชำนาญ อิ่มชา
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1


นายจิราวุธ น้อยคำ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2


นางสายรุ้ง เกตุทุ่ง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2


นางกชพร สายสิงห์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3


นายสนิท แก้วทุ่ง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4