หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
 
 
 


นายสมศักดิ์ บัวป้อม
กำนันตำบลบ้านป้อม
 
 


นายเตียะ หมวกสังข์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1


นายบรรจง เกตุอ่อน
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2


นายตา ขาวป้อม
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3


นางสาวรัชนี กะล้อม
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4


นายสมโชค คงเสม
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5


นายเสน่ห์ นารถบุญ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6


นายสุภาวุฒิ อิ่มบู่
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8