หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเปิดท่อระบายน้ำภายในตำบลบ้านป้อม จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2562 ]จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าศูนย์ส่งเสริมผู้สูงอายุ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองปรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าศูนย์พัฒนาส่งเสริมผู้สูงอายุ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองปรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (เก้าอี้พลาสติก) จำนวน ๔๐ ตัว (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันเบนซิน) จำนวน ๕๐ ลิตร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ย. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงาน) จำนวน ๑ ตัว (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ย. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสาร) จำนวน ๖ หลัง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๕ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ย. 2562 ]ซื้อถ้วยรางวัล เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนตำบลบ้านป้อม ครั้งที่ ๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ย. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 18