หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก (เครื่องเล่นสนามชุด เจ้านกฮูก ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๒๐x๔๒๐x๑๙๐ เซนติเมตร จำนวน ๑ ชุด (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ค. 2562 ]

  (1)