หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ.50-006 ถนนลูกรังโค้งยายเป้า หมู่ที่ 8 บ้านโคกกระเชียง ตำบลบ้านป้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 19 ก.พ. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ.50-006 ถนนลูกรังโค้งยายเป้า หมู่ที่ 8 บ้านโคกกระเชียง ตำบลบ้านป้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 19 ก.พ. 2563 ]จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ NISSAN หมายเลขทะเบียน กจ ๑๓๐๒ สุโขทัย หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๖-๐๐๐๓ จำนวน ๑ คัน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.พ. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์ เครื่องออกกำลังกาย จำนวน ๔ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.พ. 2563 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน จำนวน ๖ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.พ. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.พ. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์ เครื่องออกกำลังกาย จำนวน ๔ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.พ. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.พ. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.พ. 2563 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(ปลั๊กไฟ) จำนวน ๒ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.พ. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 22