หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า , ถุงมือยาง , ผ้าปิดจมูก โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.พ. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.พ. 2564 ]จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) [ 10 ก.พ. 2564 ]ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมบ้านพักของผู้สูงอายุฯ จำนวน ๘ รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.พ. 2564 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ acer หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๒-๐๐๗๗ จำนวน ๑ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.พ. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองสาระบบคลองห้วยแหน ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านป้อม กว้าง 4 เมตร ยาว 2,420 เมตร หนา 0.15 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 22 ม.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมคันดินกั้นน้ำคลองท้ายทุ่งทะเลหลวง กม.16 หมู่ที่ 5 บ้านนาไผ่ล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ม.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค ๑๙๙๐ สุโขทัย จำนวน ๑ คัน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ม.ค. 2564 ]ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน นมกล่อง ยู เอช ที ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ภาคเรียนที่ 2/2563 (งวดประจำวันที่ 5 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2564) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างอาคารเก็บขยะอันตราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ม.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 36