หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องโปรเจคเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๔๗-๖๒-๐๐๐๒ จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ย. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และนายก อบต.บ้านป้อม ขนาด ๓x๑๒ เมตร จำนวน ๑ ป้าย (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2564 ]จ้างต่ออายุการใช้งานเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม พร้อมโปรแกรมจัดการเว็บไซต์ Valued Package อายุ ๑ ปี (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๘ รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2564 ]จ้างเหมารถแห่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งรณรงค์ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวน ๑ คัน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ย. 2564 ]จ้างซ่อมแซมถนนภายในตำบลบ้านป้อม อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ย. 2564 ]จ้างจัดทำป้ายอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ขนาด ๑.๒x๒.๔ เมตร จำนวน ๑ ป้าย (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 50