หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายกลางหมู่บ้าน(ตะวันตก) หมู่ที่ 3 บ้านป้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 19 พ.ค. 2563 ]จ้างก่อสร้างโรงอาหารพร้อมรางระบายน้ำและที่แปรงฟัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2563 ]จ้างปรับปรุงถนนดินผิวจราจรลูกรัง สายนานายอุบล เอมอิ่ม หมู่ที่ ๔ บ้านหนอปรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2563 ]จ้างปรับปรุงถนนดินผิวจราจรลูกรังพร้อมบดอัดสายคลองสาระบบฝั่งทิศตะวันออก(ฝั่งใต้) หมู่ที่ ๒ บ้านวังผักบุ้ง เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑ บ้านเนินยาง หมู่ที่ ๒ บ้านวังผักบุ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2563 ]จ้างซ่อมแซมไฟฟ้ารายทางภายในเขตตำบลบ้านป้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2563 ]จ้างโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำทางเข้าวัดบ้านป้อมหมู่ที่ ๓ บ้านป้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2563 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Modern Aire หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๔๕-๐๐๐๒ และยี่ห้อ DAISENKO ๔๒๐-๕๗-๐๐๑๓ จำนวน ๒ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน๑ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 30