หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมารถรับ - ส่ง ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ จำนวน ๘ คัน wonglebO;สำนักปลัดwonglebC; โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2563 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายสำเริง ขาวป้อม หมู่ที่ ๓ บ้านป้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ส.ค. 2563 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายอนันต์ หมู่ที่ ๗ บ้านนาสระลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ส.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นฉนวน (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 7 บ้านนาสระลอย ตำบลบ้านป้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 27 ส.ค. 2563 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายอนันต์ หมู่ที่ ๗ บ้านนาสระลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ส.ค. 2563 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายสำเริง ขาวป้อม หมู่ที่ ๓ บ้านป้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ส.ค. 2563 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายแหลม (ช่วงที่ ๑) หมู่ที่ ๓ บ้านป้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ส.ค. 2563 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการควบคุมค่าเช่านา จำนวน ๙ ป้าย (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ส.ค. 2563 ]จ้างขุดลอกสระบึงตะคร้อ หมู่ที่ ๑ บ้านเนินยาง ตำบลบ้านป้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ส.ค. 2563 ]จ้างขุดลอกคลองตะพังกูด หมู่ที่ ๖ บ้านตะพังมะพลับ ตำบลบ้านป้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ส.ค. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 32