หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ส.ค. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสารแบบ ๒ ลิ้นชัก) จำนวน ๑ หลัง (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ส.ค. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก,ตู้เก็บเอกสาร ๒ ลิ้นชัก) จำนวน ๒ รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ส.ค. 2565 ]ซื้ออุปกรณ์กีฬา จำนวน ๕ รายการ โครงการพัฒนาทักษะและประสบการณ์การแข่งขันกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ส.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ทาสีเส้นสนามกีฬาฯ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ส.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้สำหรับในการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษาฯ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ส.ค. 2565 ]จ้างถ่ายเอกสารร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๒๕ เล่ม (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ส.ค. 2565 ]จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ MAZDA หมายเลขทะเบียน กค ๑๙๙๐ สุโขทัย หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๐-๐๐๐๑ จำนวน ๑ คัน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ส.ค. 2565 ]จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ HONDA รุ่น WAVE ๑๑๐i หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๔-๕๙-๐๐๐๑ จำนวน ๑ คัน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ส.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง) จำนวน ๖ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ส.ค. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 69