หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเนินสำโรง (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 5 บ้านนาไผ่ล้อม ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 319.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 1,276 ตารางเมตร ตำบลบ้านป้อม อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2 มิ.ย. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนดินผิวจราจรลูกรังพร้อมบดอัดสายคลองหนองตะคร้อ หมู่ที่ 5 บ้านนาไผ่ล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2 มิ.ย. 2566 ]จ้างเหมาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๓-๐๐๒๗ ถึง ๔๒๐-๖๓-๐๐๓๘ จำนวน ๑๒ เครื่อง (ศพด. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ยี่ห้อ SAIJO DENKI หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๓-๐๐๒๔ จำนวน ๑ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ไมค์ไร้สาย,ถ่าน) จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2566 ]จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๘ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2566 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๑-๐๐๑๘ และ ๔๒๐-๕๗-๐๐๐๗ จำนวน ๒ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (งวดประจำวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม ๓ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (งวดประจำวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖) ให้กับโรงเรียนในพื้นที่ ๔ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ประตูน้ำทองเหลือง) จำนวน ๑ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ค. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 97