หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์) จำนวน ๑ ตัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 เม.ย. 2567 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Epson Multifunction หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๗๘-๖๕-๐๐๔๐ จำนวน ๑ เครื่อง (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 เม.ย. 2567 ]จ้างซ่อมแซมรถน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บต ๘๔๘๒ สุโขทัย จำนวน ๑ คัน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 เม.ย. 2567 ]ซื้อของรางวัลสำหรับการประกวด โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ครั้งที่ ๓๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 เม.ย. 2567 ]จ้างเหมาจัดสถานที่พร้อมเวที โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ครั้ง ๓๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 เม.ย. 2567 ]ซื้อน้ำดื่ม ขนาด ๓๕๐ มิลลิลิตร จำนวน ๑๐๐ ขวด,น้ำแข็งหลอด จำนวน ๒ กระสอบ กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบฯ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 เม.ย. 2567 ]จ้างเหมาจัดทำภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ รัชกาลที่ ๑ พร้อมกรอบ จำนวน ๑ ภาพ,ภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จำนวน ๑ ภาพ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 เม.ย. 2567 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) รถยนต์กู้ชีพกู้ภัย หมายเลขทะเบียน บน ๖๐๖๙ สุโขทัย หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๖-๐๐๒ จำนวน ๑ คัน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 เม.ย. 2567 ]จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกกระเช้า หมายเลขทะเบียน ๘๑-๙๖๘๐ สุโขทัย (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2567 ]จ้างปรับปรุงคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค HP รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๒-๐๐๗๙ จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มี.ค. 2567 ]

(1)    2    3    4    ... หน้าสุดท้าย >> 121