หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
   
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 082-877-7039

 

 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านหนองหรือ ตำบลบ้านป้อม ระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอคีรีมาศ 11 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากจังหวัดสุโขทัย ประมาณ 11 กิโลเมตร ตำบลบ้านป้อมมีพื้นที่โดยประมาณ 40,258 ตารางกิโลเมตร หรือ 26,917 ไร่
 
 
 
  
 
 
  ตำบลบ้านป้อมมีอาณาเขตติดต่อแบ่งได้ดังนี้
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย  
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.ทุ่งหลวง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.ปากพระ อ.เมือง จ.สุโขทัย  
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.นาเชิงคีรี อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย