HOME
ADMIN
EMAIL
กิจกรรม อบต.
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กิจการสภา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผน/ข้อบัญญัติ
การเงินและพัสดุ
รายงานการประชุม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
คู่มือประชาชน
รายงานผลการปฏิบัตงาน
การจัดการองค์ความรู้ฯ
 
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.เมืองเก่า   ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวันรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง   12 ธ.ค. 2561 0
ข่าวกิจกรรม อบต.หนองจิก   ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดลุยเดช รัชกาลที่ 9 (วันชาติ)   12 ธ.ค. 2561 1
ข่าวกิจกรรม อบต.หนองจิก   มอบผ้าห่มต้านภัยหนาว   12 ธ.ค. 2561 1
ราคากลาง ทต.ในเมือง   ตารางแสงดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) บก.๐๖ ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิ้ลแค๊บ (๔ประตู) จำนวน ๑ คัน   12 ธ.ค. 2561 3
กิจการสภา ทต.ในเมือง   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนฝากเงินโครงการเงินฝาก kids D ในวันเด็กปี 2562   12 ธ.ค. 2561 0
ประกาศผลผู้สอบราคา อบต.บ้านป้อม   ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561   12 ธ.ค. 2561 2
สขร. อบต.บ้านป้อม   ประกาศ เรื่อง สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561   12 ธ.ค. 2561 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.เมืองเก่า   ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตประกอบการค้า ประจำปี พ.ศ. 2562   12 ธ.ค. 2561 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.เมืองเก่า   ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ ชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2562   12 ธ.ค. 2561 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.เมืองเก่า   ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง ให้เจ้าของป้ายที่ติดตั้งป้ายอยู่ในเขตเทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังงหวัดสุโขทัย อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2562 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่   12 ธ.ค. 2561 1
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1360