HOME
ADMIN
EMAIL
กิจกรรม อบต.
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กิจการสภา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผน/ข้อบัญญัติ
การเงินและพัสดุ
รายงานการประชุม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
คู่มือประชาชน
รายงานผลการปฏิบัตงาน
การจัดการองค์ความรู้ฯ
 
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
 
 
 
  หมวดข่าว :โอนย้าย/รับสมัคร พนักงาน ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
โอนย้าย/รับสมัคร   ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการอื่นมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง   19 ก.ย. 2561 31
โอนย้าย/รับสมัคร   ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการอื่นฯ   28 มิ.ย. 2561 65
โอนย้าย/รับสมัคร   ประกาศ รับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ   20 ธ.ค. 2560 113
โอนย้าย/รับสมัคร   รับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ   11 ม.ค. 2560 164
โอนย้าย/รับสมัคร   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเนินยาง    2 ธ.ค. 2559 202
โอนย้าย/รับสมัคร   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) พนักงานจ้างทั่วไป ผู้ดูแลเด็ก   1 ธ.ค. 2559 149
โอนย้าย/รับสมัคร   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม เรื่อง ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไป   28 พ.ย. 2559 1442
โอนย้าย/รับสมัคร   ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป   11 พ.ย. 2559 216
โอนย้าย/รับสมัคร   ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ    6 ก.ย. 2559 196
โอนย้าย/รับสมัคร   รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ   31 พ.ค. 2559 289
  (1)     2