HOME
ADMIN
EMAIL
กิจกรรม อบต.
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กิจการสภา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผน/ข้อบัญญัติ
การเงินและพัสดุ
รายงานการประชุม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
คู่มือประชาชน
รายงานผลการปฏิบัตงาน
การจัดการองค์ความรู้ฯ
 
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
 
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง โครงการก่อสร้างประปาขนาดกลาง หมู่ที่ 7 บ้านนาสระลอย ตำบลบ้านป้อม   15 มิ.ย. 2561 9
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๑)   13 มิ.ย. 2561 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   8 มิ.ย. 2561 11
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างสนามตะกร้อ หมู่ที่ ๘ บ้านโคกกระเชียง   8 มิ.ย. 2561 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   8 มิ.ย. 2561 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม   7 มิ.ย. 2561 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง การกำหนดวัน เวลา สถานที่การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๔ บ้านหนองปรือ งวดที่ ๓(งวดสุดท้าย)   7 มิ.ย. 2561 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสนามตะกร้อ หมู่ที่ ๘ บ้านโคกกระเชียง   1 มิ.ย. 2561 9
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคางานก่อสร้างโครงการก่สอร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเนินสำโรง หมู่ ๕ บ้านนาไผ่ล้อม ตำบลบ้านป้อม    21 พ.ค. 2561 20
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑   18 พ.ค. 2561 17
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 7