HOME
ADMIN
EMAIL
กิจกรรม อบต.
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กิจการสภา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผน/ข้อบัญญัติ
การเงินและพัสดุ
รายงานการประชุม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
คู่มือประชาชน
รายงานผลการปฏิบัตงาน
การจัดการองค์ความรู้ฯ
 
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
 
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง การกำหนดวัน เวลา และสถานที่การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางเข้าวัดบ้านป้อมพร้อมปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 3 บ้านป้อม ตำบลบ้านป้อม อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย   10 ม.ค. 2562 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง การกำหนดวัน เวลา และสถานที่การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายนางนวล หมู่ 1 บ้านเนินยาง   26 ธ.ค. 2561 11
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง การกำหนดวัน เวลา และสถานที่การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านตาดอน หมู่ 5 บ้านนาไผ่ล้อม ตำบลบ้านป้อม อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย   12 ธ.ค. 2561 15
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง การกำหนดวัน เวลา และสถานที่การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ 7 บ้านนาสระลอย ตำบลบ้านป้อม อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย   12 ธ.ค. 2561 12
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง การกำหนดวัน เวลา และสถานที่การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้า อบต. หมู่ที่ 4 บ้านหนองปรือ ตำบลบ้านป้อม อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย   4 ธ.ค. 2561 19
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง การกำหนดวัน เวลา และสถานที่การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายบุญชู ขำทุ่ง หมู่ที่ ๓ บ้านป้อม ตำบลบ้านป้อม อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย   19 พ.ย. 2561 18
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง การกำหนดวัน เวลา และสถานที่การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายจรัญ หมู่ 6 บ้านตะพังมะพลับ ตำบลบ้านป้อม   9 พ.ย. 2561 20
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง การกำหนดวัน เวลา และสถานที่การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคันคลองสาระบบทิศตะวันออก หมู่ที่ 3 บ้านเนินยาง   2 พ.ย. 2561 29
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง การกำหนดวัน เวลา และสถานที่การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวติและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบ้านป้อม พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ   12 ต.ค. 2561 33
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง การจัดทำแผนจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   9 ต.ค. 2561 29
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 10