HOME
ADMIN
EMAIL
กิจกรรม อบต.
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กิจการสภา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผน/ข้อบัญญัติ
การเงินและพัสดุ
รายงานการประชุม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
คู่มือประชาชน
รายงานผลการปฏิบัตงาน
การจัดการองค์ความรู้ฯ
 
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
 
 
     

 
สท0023.3/ว247 ปรับกำหนดการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV สำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 16,23 และ 24  [ 15 ก.พ. 2562 ]    
 
สท0023.3/ว245 โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด  [ 14 ก.พ. 2562 ]    
 
สท0023.3/ว244 การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานฯ ปี 2562  [ 15 ก.พ. 2562 ]    
 
สท0023.3/ว243 ขอเชิญร่วมรับฟังการเสวนา รูปแบบและแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในจังหวัดสุโขทัย ตามโครงการ TFE Teams For Education  [ 14 ก.พ. 2562 ]    
 
เร่งรัดการรายงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม แห่งที่ 2  [ 14 ก.พ. 2562 ]    
 
สท0023.2/ว673 ขอเชิญประชุม ก.ท.จ.สุโขทัย ครั้งที่ 2/2562  [ 15 ก.พ. 2562 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 1981