ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านป้อม
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2559 ถึง 16 ต.ค. 2561  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256142,80838,71866,16469,19059,27362,03952,37452,17639,18125,791--507,714
256018,91822,15653,98537,89752,76354,57255,99351,24449,99956,59849,71361,911565,749
25593,8345,603169,91426,17727,51720,69218,47428,87525,51531,48526,62523,829408,540
ยอดยกมาตั้งแต่ 15 พ.ย. 2558 ถึง 31 ธ.ค. 2558   -1,482,003
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   0
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2558
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี