ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านป้อม
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2560 ถึง 19 ม.ค. 2562  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
2562112,858-----------112,858
256142,80838,71866,16469,19059,27362,03952,37452,17639,18151,56782,693116,952733,135
256018,91822,15653,98537,89752,76354,57255,99351,24449,99956,59849,71361,911565,749
ยอดยกมาตั้งแต่ 15 พ.ย. 2558 ถึง 31 ธ.ค. 2559   -1,411,742
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   0
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2558
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี